Groepen

Onze

Groepen

Onze dagopvang bestaat uit horizontale groepen. Een horizontale groep bestaat uit kinderen van dezelfde leeftijd. Onze buitenschoolse opvang Het Blokhuis bestaat uit maximaal 30 kinderen in de basisschoolleeftijd. Op alle groepen zijn altijd voldoende gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig.

Volg ons op social media: